Cybersecurity

Hoewel de grootboek van blockchain openbaar is, wordt de datacommunicatie verzonden en geverifieerd met behulp van geavanceerde cryptografische technieken. Deze zorgen ervoor dat de gegevens uit de juiste bronnen komen, niet te herleiden zijn naar de onderliggende data en dat deze niet kan worden veranderd of worden onderschept. Door de decentrale toepassing wordt de dreiging van hacking, corruptie of menselijke fout, vermeden.

In december houden wij een masterclass